Av. İdil Serra FİRİDİN

İdil Serra Firidin Karataş Hukuk Bürosu’nun avukatlarından olup; 2023 yılında büroya katılmıştır.

İdil Serra Firidin 2018 yılında İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’nden; 2022 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hukuk Lisans eğitimi sırasında Grotius Centre for International Legal Studies tarafından düzenlenen Moot Court ve ISTAC tarafından düzenlenen Geleceğin Tahkim Avukatı yarışmalarına katılmış, İstanbul Üniversitesi Bilişim Hukuku Kulübü’nün akademik etkinlikler direktörlüğünü yürütmüştür. 2023 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. Ticari sözleşmeler ve uyuşmazlık çözümü alanında faaliyet göstermekte olan İdil ileri derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Dili değiştir