Av. Ümit Bircan ADIGÜZEL

Ümit Bircan Adıgüzel Karataş Hukuk Bürosu’nun avukatlarından olup; 2012 yılında büroya katılmıştır.

Ümit Bircan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2012 yılında derece ile mezun olmuş ve 2013 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. Ümit Bircan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı nezdindeki yüksek lisans eğitimine, haksız rekabet suçlarına ilişkin tez çalışması ile devam etmektedir.

Çalışma alanları Bireysel ve Toplu İş Hukuku, Borçlar Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Usul Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku olan Ümit Bircan, Bireysel ve Toplu İş Hukuku’na ilişkin dava ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde görev almaktadır.

Dili değiştir