Av. Arb. Hüseyin KARATAŞ

Hüseyin Karataş, Karataş Hukuk Bürosu’nun kurucusudur.

Hüseyin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun olmuş ve 2001 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. 2000-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı nezdindeki yüksek lisans programı derslerine katılmış ve yüksek lisans programı kapsamında özellikle Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali ve Hukuki Sorumlulukları hususunda çalışmalarda bulunmuştur. Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir ve Av. Dr. Nevzat Özdemir’in yanında yapılan avukatlık stajı sonrası, 2001 yılı Kasım ayından 2004 yılı Mart ayına kadar TMSF bünyesindeki Bayındırbank A.Ş (Şimdiki unvanı ile Birleşik Fon Bankası A.Ş) nezdinde Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, İcra-İflas Hukuku ve Bankacılık Hukuku alanlarında çalışmıştır. Çalışmalarına 2005-2007 yılları arasında Prof. Dr. A. Ata Sakmar ile birlikte devam eden Hüseyin, 2012-2015 yılları arasında Turizm Endüstrisi İşverenleri Sendikasının Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği görevlerini üstlenmiş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreterler Komitesinde de yer almıştır.

Halen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Hukuk Komitesi üyesi olan ve kurumsal müvekkillerine genel hukuk danışmanlığı hizmeti veren Hüseyin’in çalışma alanları özellikle Bireysel ve Toplu İş Hukuku (Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikalar) ve Borçlar Hukuku’dur (Sözleşmeler Hukuku). Hüseyin, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Seçici Kurulu tarafından 31.12.2020-30.12.2023 tarihlerini kapsayan 13. dönem için sosyal tarafların toplu çıkar uyuşmazlıklarında resmi arabulucu olarak görevlendirilmiştir. Hüseyin, 31.12.2023-30.12.2026 tarihlerini kapsayan 14. dönem için yeniden görevlendirilmiş ve halen resmi arabuluculuk faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca Hüseyin, 6325 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine dair yeni sistem kapsamında 17441 sicil numarası ile arabuluculuk faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

 

Dili değiştir